Vanliga frågor

Hur många är ni?
Det varierar. Gruppens storlek varierar beroende på tillgänglighet och typ av uppdrag. Ofta 2-5 personer.

Kan ni lära ut hur man gör?
Ja. EMP gör workshops och mindre utbildningar mot förfrågan. Priser beror på omfattning.

Kan vem som helst hålla på med eld?
I teorin är svaret i de flesta fall ja. De flesta kan lära sig men det är en farlig syssla, så man bör träna länge och respektera elden.

Får man prova era eldredskap?
NEJ. Eld är farligt och man kan få livslånga skador om redskapen hanteras fel. Det är inget som rekommenderas till barn eller personer som inte tränat tillräckligt länge. Att träna kan man göra med ofarliga redskap däremot och det kan ”vem som helst göra”. EMP kan hålla workshops och utbildningar mot särskild förfrågan (men såklart kostar det).

Kan ni vara inomhus?
Ja. Om scenen/platsen har en tillräcklig takhöjd, brandskydd som är tillräckligt och en arrangör som förstår vad det innebär att arrangera eld. EMP kan rådgöra med arrangören runt förfrågan och finna lösningar. Under åren har en mängd eldshower gjorts inomhus. Ett alternativ är också att fråga om ljus som alternativ till eld. EMP har även LED-ljusbaserade redskap och gör framträdanden baserat på ljus.

Vad ska man tänka på gällande säkerhet?
En hel del. Eld är farligt och varmt, enkelt förklarat. Även hanterat av proffs kräver det säkerhetstänkande från arrangören. Även om aktören/artisten såklart ansvarar för sina handlingar är alltid arrangören den part som är ytterst ansvarig för tillställningen som sådan och publiken/besökarnas säkerhet. EMP arbetar tillsammans med arrangören för att ge råd och för att säkerställa rutiner och säkerhet vid framträdandet. Det görs alltid en särskild bedömning från fall till fall. Som arrangör bör ni vara medvetna om att när ni anlitar en eldshow så måste ni vara beredda att ha personer närvarande som kan assistera. EMP kan också offerera sådana lösningar.

Är det pyroteknik/krävs särskilda tillstånd?
Eldredskapen är handhållna och kräver inte pyrotekniktillstånd. Däremot ska säkerhetsrutiner finnas och eld vara tillåtet där framträdandet ska ske. EMP kan också inkludera viss pyroteknik på förfrågan och då tas särskild diskussion med arrangören. Arrangören är alltid ansvarig för säkerheten vid ett arrangemang.

Blåser ni eld?
Ja och nej. Det beror helt på vilken typ av framträdande gruppen gör. Vissa av medlemmarna hanterar eldblåsande.

Tar ni betalt?
Ja. Hur mycket beror på typ av uppdrag med mera. Det är förhandlingsbart, men EMP gör inte gratis-gig. I undantagsfall ställer gruppen upp för exempelvis en god sak, men gruppen gör inte framträdanden för att ”det är bra att synas”. En eldgrupp bränner bokstavligen upp saker och material kostar pengar och därför finns alltid en grundkostnad oavsett showstorlek.

Hur tar ni betalt? Kan ni skicka faktura?
Ja, vi kan skicka faktura.

Gör ni gig tillsammans med andra artister?
Ja, om vi och gruppen i fråga vill. Välkommen med förfrågan.

För mer information, kontakta EMP.