2016 i återblick


2016 var ännu ett intensivt år för EMP. Hela 18 framträdanden genomfördes under året, vilket motsvarar i princip en hel arbetsmånad av eldshower. EMP besökte under det gångna året 15 kommuner i landets norra delar och gästade bland annat för första gången Krokoms kommun och Hissmofors. EMP samverkade även under året med samiske konstnären Tomas Ponga kring framträdandet Dierpmes, inspirerat av samisk folktro. Det blev också många kära återseenden. Ännu en gång hade EMP även förmånen att lysa upp Eldfesten i Hägnan och besöka Kulturnatten i Luleå.